Β’ Τόμος

1. Εξάσκηση του ματιού και του χεριού (Η δεξιοτεχνία του χεριού, Η προοπτική, Παίξτε με τα χρώματα κ.ά)

Μπορεί κανείς να μάθει να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει με πολλούς τρόπους, όμως στο ξεκίνημα, συχνά το χέρι δυσκολεύεται να αποδώσει ό,τι βλέπει το μάτι. Η μέθοδός μας, λοιπόν, αποσκοπεί κατ’αρχήν στο να εκπαιδεύσει το χέρι σας ώστε να αποκτήσει όσο είναι δυνατόν την αμεσότητα και την δεξιοτεχνία που χρειάζεται στο σκιτσάρισμα. Για το σκοπό αυτό σας συστήνουμε μια μέθοδο εξάσκησης, βασισμένη πάνω στη γραφή, πάνω σε έναν αυτοματισμό που θα σας επιτρέψει να περάσετε κατευθείαν στην απόδοση μορφών μη ελεγχόμενων. Στη συνέχεια όταν θα έχετε εξασκήσει την όρασή σας και τις ικανότητες παρατήρησης, θα προσχωρήσετε στο επεξεργασμένο σχέδιο.  Με το ίδιο πνεύμα θα προσεγγίσετε και το Χρώμα του οποίου η μελέτη είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με εκείνη του σχεδίου.

2. Το γραμμικό σκίτσο του ανθρώπου (Εισαγωγή στη μελέτη του σκίτσου / ανθρώπινης φιγούρας κ.ά)

Στο δεύτερο μάθημα θα εξοικειωθείτε με την ανθρώπινη φιγούρα, στη μελέτη της οποίας θα έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε και σε άλλα μαθήματα.

3. Η φωτοσκίαση (θεωρία, σκιά, εφαρμογή κ.ά)

4. Τα άνθη, τα φυτά (το χρώμα, η υδατογραφία (ακουαρέλα), τα άνθη και φυτά στην διακόσμηση κ.ά)

5. Το χρώμα (θεωρία, η γκουας, σύνεργα και υλικά, πρακτικές εφαρμογές, η ελαιογραφία, η ζωγραφική με μαχαιράκι, φύλαξη και συντήρηση των υλικών

6. Το τοπίο (στοιχεία του τοπίου, τα χρώματα στο τοπίο κ.ά)

7. Η προσωπογραφία (ανάλυση σχημάτων, ανατομία, αναλογίες, εφαρμογή, μέσα εκτέλεσης κ.ά)