Γ’ Τόμος

8. Το γυμνό (ανατομία, εσωτερικό σώματος, πρακτική εφαρμογή, αρχαίο άγαλμα, ζωντανό μοντέλο, επέμβαση της προοπτικής

9. Τα ζώα (θεωρία, μέσα εκτέλεσης κ.ά)

10. Ο άνθρωπος στη ζωή (το σχεδίασμα των χεριών, το κεφάλι, οι πτυχώσεις, το ένδυμα, η στολή, τα σπορ και ο χορός, τα παιδιά, χαρακτηριστικοί τύποι ανθρώπων κ.ά)

11. Η σύνθεση (θεωρία, πρακτική εφαρμογή, σύνθεση στη νεκρή φύση, σύνθεση στο τοπίο, οι νόμοι της σύνθεσης, η φιγούρα στη σύνθεση, η σύνθεση στη μοντέρνα τέχνη κ.ά)

12. Οι μέθοδοι της ζωγραφικής (χρωματιστά μολύβια, εφαρμογές, το παστέλ, υδατογραφία, ακουαρέλα, η τεχνική, το πορτραίτο, το τοπίο, η γκουας, θαλασσογραφίες, ελαιογραφία, τα λουλούδια, η αφίσα κ.ά)

13. Το πορταίτο (ο καλλιτέχνης και το μοντέλο του,  το σκίτσο κ.ά)